pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

jak řešit detekci chyb? • chyby mohou být různé: – pozměněná data • některé (jednotlivé) bity jsou změněny – shluky chyb • celé větší skupiny bitů/bytů jsou změněny – výpadky dat • celé bloky dat jsou ztraceny • mechanismů detekce je více – parita • příčná parita, podélná parita – kontrolní součty • v rozsahu 8 bitů, 16 bitů, 32 bitů atd. – CRC polynomy • také v různém rozsahu • co má smysl detekovat? – pokud se náprava řeší opakovaným přenosem celého bloku, je zbytečné zjišťovat: • kolik chyb je v daném bloku, jaké druhu jsou a kde přesně v rámci bloku k nim došlo – protože stejně se bude daný blok přenášet znovu • proto: – stačí detekovat chyby s přesností na celé bloky (pakety, rámce, zprávy, ….) • ve smyslu: daný blok je bez chyb / daný blok je chybný