pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

zajištění spolehlivosti - přehled • připomenutí: – zajištění spolehlivosti může být požadováno po různých vrstvách • příklad: v TCP/IP se řeší až na transportní vrstvě (protokol TCP) • v ISO/OSI je požadováno již po síťové vrstvě (a může být požadováno  i po linkové vrstvě) • otázka: – co všechno je nutné pro zajištění spolehlivosti datových přenosů? • schopnost detekovat ztrátu celých bloků – řeší se skrze počítání bloků (rámců, paketů, zpráv, ….) – nebo skrze potvrzování pozice přenesených dat v bytovém proudu (protokol TCP) • schopnost detekovat změnu (chybu) v bloku přenesených dat – řeší se pomocí mechanismů detekce chyb (parita, kontrolní součty, CRC) • schopnost nápravy – ad 1: je nutno řešit opakovaným přenosem ztracených dat • předpokladem je možnost potvrzování (acknowledgement), umožňující vyžádat si opakování přenosu konkrétního bloku dat – ad 2: lze také řešit opakovaným přenosem celého bloku (poškozených) dat • nebo: pokusit se o (samo)opravu chybných (poškozených) dat • v praxi: – možnost samoopravy je nákladná a využívá se jen minimálně • jen tam,  kde neexistuje zpětná vazba a možnost vyžádat si opakování přenosu