pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

příklad: Ethernet • Ethernet má vlastní formát linkových rámců • dokonce 4 různé formáty: Ethernet II, IEEE 802.3+802.2, SNAP a „raw“ – formát Ethernet II: – formát IEEE 802.3: • Ethernet má i vlastní framing – pro synchronizaci používá tzv. preambuli • posloupnost 7 bytů s hodnotou 0x55 (10101010) – pro synchronizaci – a tzv. Start Frame Delimiter (SFD) • 1 byte o hodnotě 0xD5 (přenášeno jako 10101011) – pořadí bitů: konvence Little Endian – pořadí bytů: konvence Big Endian • ale může používat (dříve používal) i jiný framing – např. HDLC framing