pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

bitově orientované linkové protokoly • k „rámování“ (framing-u) používají speciální posloupnost bitů – tzv. křídlovou značku (         flag) • nějaký předem daný „vzorek“ bitů,  například určitý počet po sobě jdoucích 1 mezi krajními 0 – jako: 0111111110 (8x 1) • varianty: – křídlová značka je na začátku i na konci • pak je nutné zajistit, aby se nevyskytla v bloku – musí být vyřešena transparence dat – křídlová značka je pouze na začátku • pak je nutné nějak určit délku bloku • možnosti: – „explicitní“: délka bloku je uvedena v hlavičce • například u rámců Ethernet IEEE 802.3 – „jinak“ • například u rámce Ethernet II je konec rámce určen tím, že „skončí nosná“ (          carrier) • u kódování Manchester na 10 Mbit/s končí „časování“ (přechody mezi úrovněmi při každém bitovém intervalu, které slouží k synchronizaci) • a před začátkem nového rámce nosná znovu „naskočí“ (na preambuli, která slouží k synchronizaci)