pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

výhody agregace • připomenutí: – jedna a tatáž přenosová kapacita dokáže „obsloužit“ více (běžných) uživatelů současně • aniž by to pro tyto uživatele představovalo nějaké zhoršení • výhoda: – tito uživatelé mohou sdílet náklady na společnou přenosovou kapacitu • princip: každý platí N-tou část ceny/nákladů – kde N (resp. poměr N:1) je tzv. stupeň agregace • počet uživatelů, kteří sdílí společnou kapacitu – příklad: • pro tzv. rezidenční zákazníky (jednotlivce, domácnosti) se běžně používá stupeň agregace 50:1 • díky tomu mohou být ceny broadband přípojek (relativně) nízké • v praxi – nejde o agregaci na úrovni (jednotlivých) uživatelů, ale na úrovni (celých) přípojek !! • broadband přípojky pro domácnosti jsou nabízeny (typicky) s agregací 50:1 – proto záleží i na tom, kolik uživatelů (například v domácnosti) přípojku skutečně využívá