pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

vliv agregace • proč se mohou různé druhy rychlostí tak zásadně lišit? – kvůli rozdílné definici (každá rychlost může popisovat něco jiného) – kvůli nejrůznější režii (na hlavičky/patičky, na fungování protokolů, ….) – kvůli vlivu agregace („míry přeprodeje“,  stupně sdílení) • důvod pro agregaci – „běžní“ uživatelé negenerují souvislý tok dat • ale jen „nárazovité“ požadavky (a mezi nimi svou přípojku nevytěžují) – nevyplatí se vyhradit jim celou přenosovou kapacitu („jen pro daného uživatele“) • bylo by to zbytečně drahé – většinu času by byla nevyužitá – naopak: má smysl sdílet jednu kapacitu více uživateli (současně) • jejich „nárazovité“ požadavky se samy „vhodně rozloží“ v čase – případně se chvíli pozdrží, aniž by byla šance to poznat • příklad, kdy jedna přenosová kapacita „obsloužila“ 4 uživatele, aniž by kterýkoli z nich byl omezen či pocítil nějaké (znatelné) zpomalení