pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

příklad (rozdílů v rychlostech)