pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

různé druhy rychlostí • rychlosti broadbandu mohou být vztaženy k různým vrstvám – počítá se jako objem dat, přenesený na určité vrstvě za určitý čas • ale: různé vrstvy mají svou režii, která může zásadně měnit výslednou rychlost – příklad: • protokol TCP na L4 „přidává“ hlavičku o velikosti 20 bytů • protokol IPv4 na L3 „přidává“ svou hlavičku o 20 bytech, • Ethernet na L2 přidává nejméně 14 bytů hlavičky a 4 byty patičky • režie protokolů celkem je 58 bytů • její „role“ ještě závisí na velikosti bloku (užitečných) přenášených dat, může být i větší než 100% • ale ještě je třeba počítat s další režií: na zajištění spolehlivosti (opakování přenosů), na fungování přístupových metod, na synchronizaci a povinné odstupy (prodlevy) mezi přenášenými bloky dat, ……. • důsledek: – rychlosti, vztažené k různým vrstvám, se mohou lišit o desítky procent !!!! • příklady: – uživatelé měří efektivní (skutečně dosahované) rychlosti na aplikační vrstvě (L7) • přenesou určitý objem (užitečných) dat a dělí jej dobou přenosu – výsledek „zahrnuje“ i režii aplikačních protokolů (HTTP, FTP atd.) – poskytovatelé (nejčastěji) uvádí rychlosti na fyzické vrstvě (L1) • obvykle nominální rychlosti (odvozené od toho, jak dlouho trvá přenos 1 bitu)