pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

není rychlost jako rychlost • v souvislosti s broadbandem se řeší konkrétní hodnoty rychlostí – například: EU v rámci tzv. digitální agendy chce, aby do roku 2020 měla polovina domácností možnost připojení o rychlosti 100 Mbit/s • ale: co přesně znamená požadavek na 100 Mbit/s? • otevřené otázky (v souvislosti s broadbandem a rychlostmi): – mají se uváděné/požadované rychlosti vztahovat k přípojce jako takové, nebo k(jednomu) uživateli? • obvykle se má na mysli (ale neříká), že má jít o rychlost přípojky jako takové – pak je ale podstatné, kolik uživatelů ji využívá (současně) – když se uvádí jen jedna rychlost, ke kterému směru přenosu se vztahuje? • má jít o symetrické připojení – rychlost se vztahuje k oběma směrům (současně) • může jít o asymetrické připojení – rychlost se vztahuje ke směru „k uživateli“ (downstream) • a obvykle se neřeší, jaká má/může být míra asymetrie (tj. rychlost v opačném směru: upstream) • poměr mezi rychlostmi přitom závisí na způsobu využití přípojky, někdo potřebuje naopak rychlejší upstream – o jakou rychlost jde? • o minimální rychlost, garantovanou rychlost, očekávanou, maximální, marketingovou? – k jaké vrstvě je rychlost vztažena?