pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

role národního regulátora • Nařízení  si je vědomo složitosti problému asvé obecnosti – proto: dává konkrétní pravomoci vnitrostátním regulačním orgánům (tj. i ČTÚ) k „doladění“ celého řešení • včetně dohledu nad dodržováním pravidel • stanovuje, že vnitrostátní regulační orgány: – podrobně sledují a zajišťují dodržování …… – podporují neustálou dostupnost …. • nediskriminačních služeb přístupu k internetu na úrovni kvality, která dostatečně odráží technický pokrok. – pro tyto účely mohou vnitrostátní regulační orgány stanovit požadavky na: • technické vlastnosti, • minimální požadavky na kvalitu služeb • další vhodná a nezbytná opatření  ….