pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

co je broadband? • možné přístupy k definici / vymezení: • takové připojení, které není „úzkým hrdlem“ • které neomezuje uživatele v tom, co chce dělat – problém: je to příliš subjektivní, neumožňuje to objektivní hodnocení  (například počítání vysokorychlostních přípojek) • připojení o nějaké minimální rychlosti • objektivní (pokud se řekne, o jakou rychlost se má jednat, …..) – problém: jak tuto (minimální) rychlost stanovit? – příklady: • ČTÚ (dříve): vše, co je rychlejší než 2 B kanály ISDN (tj. 2 x 64 = 128 kbit/s) • ČSÚ/Eurostat (dříve): více než 144 kbit/s • eČesko 2006: 256 kbit/s • EU (Digitální agenda, 2010), ČR (Digitální Česko, 2010): 2 Mbit/s • ČTÚ (2016): 256 kbit/s • „kombinovaná definice“ – použitá v dokumentech Státní informační  a komunikační politika (eČesko 2006) aNárodní politika vysokorychlostního přístupu (Národní Broadbandová Strategie) – má dvě části: • obecnou: …. že připojení nesmí být úzkým hrdlem, nesmí omezovat …. • konkrétní: rychlost musí být minimálně 256 kbit/s – ale: požadavky se mění, konkrétní část by se měla každý rok aktualizovat • což se ale (v ČR) nikdy nestalo ….