pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

jiné služby než služby přístupu k Internetu • nařízení pamatuje i na možnost nabízet „jiné“ služby – jiné ve smyslu: • nemusí dodržovat požadavky neutrality, kladené na služby přístupu k Internetu – mohou jít nad rámec přiměřeného řízení provozu – mohou být různě optimalizované – mohou být i omezené – i v tom, co je jejich prostřednictvím dostupné • terminologie: – nařízení jim neříká „řízení služby“ (či: specializované služby), ale • „jiné služby než služby přístupu k internetu“ • podmínkou je, že tyto „jiné služby“: – nebudou prezentovány jako služby přístupu k Internetu – nebudou nabízeny jako alternativa ke službám přístupu k Internetu – nebudou poskytovány „na úkor dostupnosti a obecné kvality služeb přístupu k internetu pro koncové uživatele“ • mohou být poskytovány jen „pokud je kapacita sítě dostatečná k jejich poskytování jako doplnění k poskytovaným službám přístupu k internetu“