pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

opodstatněné řízení datového provozu • základní principy doporučení ČTÚ z prosince 2013 – obecně musí platit: • nic nesmí být omezováno – obsah, aplikace ani služby, které chce uživatel využívat – HW a SW, který chce uživatel používat (pokud nepoškozují síť) • podmínky musí být plně transparentní – poskytovatel musí o všech vlastnostech služby informovat • přenos musí být neutrální – žádný druh provozu nesmí být blokován/omezován či naopak upřednostňován …. – výjimky jsou možné pouze, pokud jde o: • povinnost ze zákona / rozhodnutí soudu • předcházení mimořádným situacím, zachování bezpečnosti a integrity sítí – například odvrácení útoků (D)DOS • minimalizaci dopadů přetížení – např. při vyčerpání kapacity buňky mobilní sítě – a jen pokud: • jsou opatření přiměřená, trvají jen po nezbytnou dobu, …… • pravidla se týkají služeb přístupu k Internetu – vedle nich mohou existovat ještě tzv. řízené služby • které již mohou být různě optimalizovány pro určité druhy provozu / aplikace a služby – ale nesmí být prezentovány jako služby přístupu k síti Internet