pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

možné přístupy k síťové neutralitě • dokud byla síťová neutralita technickým problémem, existovaly k ní dva různé přístupy: – umírněnější přístup • „můžete změnit to, co je technicky opodstatněné“ – konkrétně: můžete kompenzovat nevhodnost protokolu IP pro přenosy v reálném čase – striktní přístup • „na původním stavu nesmíte nic měnit“ – za žádnou cenu nic neměňte • i když původní stav není optimální •zejména pro multimediální data aslužby – protože jakákoli změna přinese jen zhoršení a další problémy • v rámci umírněnějšího přístupu: – se hledala (a stále hledají) vhodná pravidla řízení datového provozu • taková pravidla pro narušení (technické) neutrality, která by byla rozumná a potřebná – mluví se o nich jako o: • přípustných či opodstatněných pravidlech řízení datového provozu – ČR: v prosinci 2013 vydává ČTÚ svou vlastní představu, formou doporučení: • „Obecná  pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti Internet“ – EU: 30.4.2016 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2015/2120 • tzv. „Nařízení TSM“: také definuje přípustná pravidla řízení datového provozu