pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je broadband? • především: moderní klíčové slovo (buzzword) – kterým se mnoho lidí ohání, ale málokdo se shodne na přesné definici • jak ho překládat do češtiny (jako adjektivum)? • jako širokopásmový  (širokopásmové připojení, širokopásmový přístup) • jde o doslovný překlad, věcně ale není správný: – šířka pásma  vypovídá o "spotřebě suroviny" (jak velká šířka pásma je spotřebována), nikoli o "efektu" (jaká přenosová rychlost je dosažena) – alternativní pohled (některých autorů) / vysvětlení: • "šířka" pásma představuje rozsah frekvencí jen u analogových systémů • a měří se v Hz • u digitálních systémů se šířkou pásma rozumní přenosová rychlost • a měří se v bitech za sekundu • jako vysokorychlostní (vysokorychlostní připojení, vysokorychlostní přístup) • věcně správné – týká se „efektu“ (schopnosti přenášet data určitou rychlostí), nikoli „spotřeby surovin“ (využité šířky přenosového pásma)