pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

FUP (Fair Use/Usage/User Policy) • připomenutí: – agregace je postavena na předpokladu určitého (typického) chování všech uživatelů • při „překročení“ hrozí negativní dopady i na ostatní uživatele – míra dopadů je ještě závislá na počtu uživatelů, kteří sdílí společnou kapacitu • otázka / problém: – co dělat v případě, že uživatelé se nebudou chovat očekávaným způsobem? • řešení: – poskytovatel je k tomu přinutí - prostřednictvím různých opatření • která jsou obvykle označována jako Fair Use Policy, zkratkou FUP – obvykle: • čím menší je (celkový) počet uživatelů daného poskytovatele (providera), tím bývají pravidla FUP přísnější – možné podoby FUP: • je omezen objem dat, které uživatel může přenést – jsou zavedeny objemové limity – v jednom směru (down) či v obou (down+up) – za určitou časovou jednotku (hodinu, den, týden, měsíc, …… ) • přenos některých druhů dat (některých protokolů) je omezen / zpomalen – například mohou být zpomaleny P2P přenosy, torrenty apod. • ………..