pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

podmínky agregace • přípojky bez agregace (resp. s agregací 1:1) jsou určeny jen pro providery – k tomu, aby je „rozprodávali“ mezi své zákazníky • jejich cena je podstatně vyšší, než cena agregovaných přípojek !!! • přípojky pro koncové zákazníky jsou vždy nějak agregované – připomenutí: pro rezidenční zákazníky (domácnosti) je obvyklá agregace 50:1 • ale:  předpokládá to určité „obvyklé“ chování jednotlivých uživatelů i jejich počet – jakýkoli „exces“ (významnější odchylka, ve smyslu zvýšeného využívání) jednotlivých uživatelů může způsobit zhoršení propustnosti pro ostatní  uživatele • jeden velmi aktivní uživatel, který generuje velký počet požadavků na přenos, může spotřebovat velkou část (sdílené) přenosové kapacity,  které se pak nedostává pro ostatní uživatele – při velkém počtu zákazníků/uživatelů to tolik nevadí • případné „excesy“ se snáze „rozředí“ – ale při malém počtu zákazníků/uživatelů to vadí hodně • a jednotlivé uživatele je „třeba držet na uzdě“