pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

výhody agregace • agregace není zlem !!!! – byť si to mnozí zákazníci/uživatelé myslí • kvůli tomu, že „svou“ přenosovou kapacitu sdílí s dalšími uživateli • agregace je řešení, jak zlevnit přípojky pro „typického“ zákazníka • se zachováním jejich očekávaných funkčních vlastností – je založena na předpokladu, že zákazník (uživatel) se chová určitým předpokládaným způsobem • hlavně: že svou přípojku nezatěžuje trvale, ale jen „nárazově“ • efekt agregace – cena na 1 zákazníka klesá „ihned“ • úměrně stupni sdílení – propustnost z pohledu uživatele se dlouho nemění • a teprve od určitého bodu se zhoršuje • stupeň agregace: – musí být volen tak, aby cena klesla co nejvíce, ale propustnost ještě neklesla