pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

páteřní sítě • páteřní části telekomunikačních sítí: – jsou „chytré“ • obsahují technologie, sloužící k poskytování konkrétních služeb – například: telefonní ústředny, brány do jiných telekomunikačních sítí – mohou fungovat na principu přepojování okruhů i na principu přepojování paketů, a to současně ! • pevné části mobilních sítí 3G/UMTS, ale i GSM/GPRS • páteřní části datových sítí: – jsou „hloupé“ • jsou především transportní – neslouží k poskytování „uživatelsky orientovaných“ služeb • pouze k transportu dat – fungují (obvykle) jen na principu přepojování paketů • například: Internet • páteřní části (páteřní sítě) mají jak telekomunikační sítě, tak i datové sítě – svou páteřní síť (dnes: páteřní sítě) má i celosvětový Internet • zárodečná síť ARPANET byla jeho první páteřní sítí – v praxi: nebývá (až tak velký) problém s jejich kapacitou • připomenutí: propojují relativně malý počet lokalit, dá se realizovat optikou