pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

telekomunikační sítě • jsou charakteristické svou typickou vnitřní strukturou – mají dvě hlavní části • páteřní část (páteřní síť, backbone  network) – někdy též: transportní síť – propojuje několik málo centrálních lokalit • obvykle na větší vzdálenost • obvykle pomocí optiky • přístupovou část (přístupovou síť, access network) – "rozvádí" síť ke koncovým uživatelům – spojuje: • POP (Point of Presence), kde končí("vyúsťuje") páteřní síť • CP (Customer Premises), kde se vyskytuje(potenciální) zákazník – CPE, Customer Premises Equipment: vybavení na straně zákazníka