pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

sítě s přepojováním okruhů a paketů • připomenutí: – sítě s přepojováním okruhů: • přepojují se přenosové okruhy • fungují pouze spojovaně – navazuje se spojení • výsledkem je souvislý přenosový okruh s vyhrazenou přenosovou kapacitou – hledání vhodné cesty probíhá právě jednou • na začátku, při navazování spojení – všechna data se přenáší stejnou cestou • po přenosovém okruhu • přenos může být proudový nebo blokový – sítě s přepojováním paketů • přepojují se bloky dat (pakety) • mohou fungovat spojovaně – jako virtuální okruhy • spojení se navazuje a ukončuje • hledání vhodné cesty se provádí právě jednou, při navazování spojení – obdoba přepojování okruhů, ale jen virtuálně, bez vyhrazování kapacity • mohou fungovat nespojovaně – jako datagramová služba • spojení se nenavazuje • rozhodnutí o dalším směru (v rámci cesty k cíli) se provádí pokaždé znovu, pro každý blok dat a v každém přestupním uzlu