pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

intranet vs. extranet • počítačové sítě lze dělit i podle účelu, ke kterému slouží • intranet – slouží „interním“ potřebám svého vlastníka • nejčastěji jde o firemní síť LAN – ale může to být i MAN či WAN • důležité je využití jen pro vlastní potřeby – přístup jen pro vlastní uživatele – typické využití: • provozování „interních“ aplikací – firemní IS (účetnictví, CRM, HR, ..) • sdílení „interních“ zdrojů – firemní dokumenty • extranet – slouží „vnějším“ potřebám vlastníka • pro komunikaci se zákazníky – přístup mají i „cizí“ uživatelé • potenciální i aktuální zákazníci – vlastní uživatelé spíše jako správci – typické využití • marketing, e-commerce, e-business – nabízení, objednávání, nakupování, dodávání, reklamace • podpora – helpdesk, download aktualizací, ... • technologicky – mezi intranetem a extranetem může, ale nemusí být rozdíl • mohou se používat stejné protokoly (TCP/IP), stejné aplikace a služby (mail, WWW, FTP, Instant Messaging, …..)