pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

internet a Internet • co vznikne, když vzájemně propojíme dvě či více sítí (LAN, MAN atd.)? – odpověď: vznikne soustava vzájemně propojených sítí • které se v angličtině říká internetwork, zkráceně internet, případně Internet – je třeba rozlišovat: • internet (a malým počátečním „i“) – jde o obecné označení (generický název) pro jakoukoli soustavu vzájemně propojených sítí • jakých je na světě velké množství – kdokoli si může pořídit vlastní internet • třeba i „u sebe doma“ • stačí k tomu jeden směrovač, který propojí dvě sítě LAN • Internet (s velkým počátečním „I“) – jde o vlastní jméno jedné konkrétní soustavy vzájemně propojených sítí • „toho“ celosvětového Internetu – který je pouze jeden • který nemá žádného jednotlivého vlastníka – své vlastníky mají pouze jednotlivé dílčí sítě, propojené do Internetu • nelze jej od nikoho koupit či jinak získat • dnešní (obvyklá) terminologie – již nerozlišuje mezi internetem a Internetem • a i pro celosvětový Internet (který je jen jeden) se zcela běžně používá termín internet – zejména v médiích a masovějších sdělovacích prostředcích – poslední dobou bohužel i v odbornější literatuře