pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

sítě WAN (Wide Area Network) • slouží hlavně: – k přenosu dat na větší vzdálenosti – k propojování menších sítí • sítí LAN, MAN, …… • sítě WAN budují: – organizace a velké firmy • pro svou vlastní potřebu – poskytovatelé (telekomunikační operátoři) • pro poskytování jejich služeb na komerční bázi – na stejném principu jako veřejné datové sítě, formou VPN apod. – nebo: • nemají jednoho vlastníka, jde o soustavu sítí s individuálními vlastníky – příklad: celosvětový Internet • technologické řešení: – používají přenosové cesty, vhodné pro překlenutí větších vzdáleností • dnes: nejčastěji optika – používají řešení, využitelná pro poskytování telekomunikačních idatových služeb • dříve: ATM, Frame Relay, X.25 • dnes: MPLS, Packet over SONET/SDH – využívají protokoly, použitelné i na větší vzdálenosti • například TCP/IP • topologie: – buď nesystematická – nebo: kruhová • lze „přežít „ i přerušení kruhu • jsou největší – pokrývají regiony/kraje, státy, kontinenty, celou planetu • překonávají velké vzdálenosti, veřejné prostory a (často) i hranice států