pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

sítě MAN (Metropolitan Area Network) • rozdíl oproti LAN: – LAN patří jednomu subjektu • firmě, škole, úřadu, domácnosti, ... – vlastník je současně i uživatelem • vlastní i přenosovou infrastrukturu – LAN (obvykle) neprochází přes veřejné prostory • ale rozkládá se uvnitř prostor, které patří jejímu vlastníkovi – byt, kancelář, budova, areál … – využívá „lokální“  přenosové technologie • Ethernet, Wi-Fi, …… • síť MAN: – může patřit „městu“ • či celé skupině vlastníků (konsorcium) – nebo některému operátorovi • telekomunikačnímu či jinému – vlastník sítě MAN nemusí být jejím uživatelem • může poskytovat její služby svým zákazníkům – využívá „metropolitní“ technologie • vhodné pro „větší  vzdálenosti“ – např. WiMAX, ATM, FDDI, ….. – dnes gigabitový Ethernet • metropolitní sítě jsou: – větší než sítě lokální (LAN) – menší než sítě rozhlehlé (WAN) • slouží především: – k propojování sítí LAN