pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

sítě LAN (Local Area Networks) – LAN v širším slova smyslu • jakákoli síť „menšího“ dosahu • bez ohledu na své uspořádání, topologii, použité aktivní prvky … – může obsahovat směrovače (router) – může jít o několik sítí LAN (v užším slova smyslu), které jsou vzájemně propojeny – LAN v užším slova smyslu • pouze taková síť „menšího“ dosahu, ve které jsou jednotlivé uzly propojeny na fyzické a linkové vrstvě – nesmí obsahovat žádné směrovače (router) – může obsahovat pouze přepínače (switch) a mosty (bridge) • síť LAN je vymezena hlavně svým dosahem (řádově 10 – 1000 metrů) – „drátové“ sítě LAN dnes nejčastěji využívají technologii Ethernet – „bezdrátové“ sítě LAN nejčastěji využívají Wi-Fi • v praxi má pojem LAN dva poněkud odlišné významy