pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

představa vztahu WAN/MAN/LAN • síť WAN slouží (nejčastěji) k propojení sítí LAN nebo MAN – výjimečně i k připojení jednotlivých koncových uzlů • síť MAN:  k propojení sítí LAN – případně k připojení jednotlivých koncových uzlů • síť LAN:  propojuje koncové uzly • příklad: akademické sítě v ČR – WAN: síť CESNET • celorepubliková síť, "rozvádí" Internet do všech měst s vysokými školami – MAN: metropolitní akademické sítě v jednotlivých  městech • Praha: PASNET (Prague Academic Network) • Plzeň: Pilsnet • Liberec: Liane – LAN: lokální sítě na jednotlivých školách • např. LAN v objektech MFF UK