pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

klasifikace počítačových sítí • používají jinou klasifikaci než sítě telekomunikační – WAN, Wide Area Network • rozlehlá síť – MAN, Metropolitan Area Network • metropolitní síť – LAN, Local Area Network • lokální síť – PAN, Personal Area Network • "osobní" síť • případně: – WWAN, WMAN, WLAN, WPAN • Wireless WAN, Wireless MAN …. – NAN • Neighbourhood Area Network – CAN • Community Area Networks – …… • kritériem pro rozlišení je tradičně dosah sítě (velikost) – geografická vzdálenost • ale: – s postupem času se rozdíly stírají • sítě LAN se stávají většími • sítě WAN naopak menšími – různé druhy sítí začínají splývat • rozdíl mezi LAN a WAN není zřetelný • existují ale i jiná rozlišující kritéria, jako např.: – druh/vlastnictví přenosové infrastruktury – způsob a účel využití – postavení a role uzlů – ……