pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

příklady kritérií • podle způsobu fungování: – distribuční sítě vs. sítě s přepojováním • sítě s přepojováním okruhů • sítě s přepojováním paketů • podle "původu" : – telekomunikační sítě, počítačové sítě, terminálové sítě, • podle účelu (sítě světa spojů): – transportní sítě (páteřní sítě), přístupové sítě • podle dosahu (sítě světa počítačů): – sítě LAN, WAN, MAN, PAN • sítě WLAN, WWAN, WMAN, WPAN • podle architektury sítě – TCP/IP sítě, sítě ISO/OSI, sítě SNA, …. • podle vlastnických vztahů k síti – privátní sítě, veřejné sítě, virtuální privátní sítě (VPN) • podle způsobu použití – intranet, extranet • podle míry mobility – pevné sítě, mobilní sítě, …. • sítě s plnou podporou mobility, • sítě s podporou nomadicity • podle použitého přenosového média – drátové sítě, optické sítě, bezdrátové sítě • podle topologie: – sítě se systematickou topologií • strom, kruh, sběrnice, … – sítě s nesystematickou topologií, – ad-hoc sítě