pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

datové a počítačové sítě • datové sítě – termín „datová síť“ se používá hlavně vtelekomunikacích – existují téměř výlučně v „rozlehlém“ provedení • jako geograficky rozlehlé sítě – jsou spíše „fyzické“  • mají vlastní infrastrukturu – na kterou jsou pevně vázány • jsou homogenní – tvořené stejnou infrastrukturou • počítačové sítě – termín „počítačová síť“ se používá spíše mimo telekomunikace • ve světě počítačů – existují v široké škále „rozlehlosti“ • od lokálních až po rozlehlé – jsou spíše „logické“ • v různých svých částech mohou využívat různou infrastrukturu – která se může i měnit • „chtějí být“ vnímány nezávisle na použité infrastruktuře • datové sítě a počítačové sítě mají mnoho společného – přenáší data • a tato data mohou patřit různým službám a aplikacím – jsou hloupé, ale měly by být rychlé • pouze přenáší data, ale nezpracovávají je, negenerují atd. – na okraje sítě se připojují „chytrá“ zařízení • počítače, terminály, periferie, čidla, senzory …… • ale jsou mezi nimi i určité rozdíly