pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

veřejná datová síť (VDS) • z pohledu zákazníka – při (relativně) malých objemech dat je to výhodnější, než skutečná privátní síť – nevýhoda: • jde o sdílenou službu – „jsou vidět“ i ostatní zákazníci – výhoda: • je to služba – žádné investice ani odpisy – platí se podle využití • z pohledu vlastníka sítě – obvykle jde o telekomunikačního operátora – je to pro něj výhodnější, než když „prodává“ pouze přenosové okruhy • u privátní sítě si „přidanou hodnotu“ (schopnost přenášet data) přidává zákazník – a operátorovi unikají výnosy • zde „přidanou hodnotu“ přidává operátor a vydělává na tom • veřejná síť = jejím uživatelem může být kdokoli (kdo zaplatí) – vlastník svou síť nepoužívá – její služby nabízí jiným subjektům za úplatu • otázka licencí: někdy (dříve i v ČR) je zapotřebí mít licenci k poskytování „veřejných datových služeb“ – poskytovaná služba: přenos dat zákazníka skrz datovou síť provozovatele • obvyklé zpoplatnění: – za objem přenesených dat, za navázání spojení, za dobu existence spojení, ……. • musí být standardizováno: – jak se k datové síti připojit, jak jí předávat data, jak je adresovat, ……