pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

datové sítě, privátní datová síť • připomenutí: – telekomunikační sítě slouží k poskytování konkrétních telekomunikačních služeb • a jsou tomu také plně uzpůsobeny – např. telefonní síť a telefonování, – distribuční sítě pro šíření TV a R vysílání – datové sítě slouží k přenosu dat • data mohou „patřit“ různým aplikacím a službám – datové sítě to (obvykle) nezkoumají • nejčastěji fungují stylem Best Effort – ale mohou nabízet i podporu QoS • na principu prioritizace • na principu rezervace (garance) • privátní datová síť – je taková, u které vlastník = uživatel • vlastník ji sám používá – vlastník může být i provozovatelem • ale také nemusí – provozovatelem může být externí subjekt, na principu outsourcingu – příklad: datovou síť MV ČR provozuje Česká pošta – výhody: • vlastník rozhoduje o všem – fungování sítě, protokoly, adresy, zabezpečení, ….. – uživatelé a jejich práva – ….. – nevýhody: • je to nákladné – vyplatí se to jen „větším“ subjektům s větší potřebou datových přenosů