pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

překlenutí posledního metru • překlenutí poslední míle: – je  o tom, jak překlenout vzdálenost vřádu jednotek kilometrů, až knějakému objektu • velmi často je přenosová trasa vedena jednotně, jako dvoubodový spoj – a k rozvětvení dochází až v rámci samotného objektu • důsledek: – poslední úsek (v řádu metrů, ne kilometrů, proto „poslední metr“) lze řešit jinak, než samotnou poslední míli • jinou technologií / médiem • poslední metr lze řešit: – "drátově" • „drátový Ethernet“ (kroucená dvoulinka), koaxiální rozvody, … • využitím napájecích rozvodů (technologie PLC, varianta b) • …. – "bezdrátově" • Wi-Fi, WiMAX • možné strategie: – poslední míle optikou • poslední metr drátově (Ethernet) nebo bezdrátově (Wi-Fi) – poslední míle bezdrátově • poslední metr drátově (Ethernet) nebo bezdrátově (Wi-Fi) – ……