pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je „taxonomie“? • taxonomie = klasifikace, „škatulkování“, rozdělování – původně: v biologii – zde: pro počítačové sítě • chceme vědět – jaké existují druhy počítačových sítí – v čem se liší, co je pro ně charakteristické – ………. • pomůže nám to k pochopení toho, co počítačové sítě jsou • kritéria taxonomie – nemusí být exaktně definována, • ani výsledné kategorie („škatulky“) nemusí být přesně vymezeny, hranice mezi nimi nemusí být ostré – s časem, s vývojem technologií, potřeb uživatelů atd. se mění • konkrétní klasifikace může mít i subjektivní složku – rozdělení záleží na tom, kdo ho dělá – nemusí být vzájemně disjunktní! • výsledné „škatulky“, představující dělení podle různých kritérií, se mohou vzájemně prolínat • jedna a tatáž síť může patřit do různých „škatulek“ současně (při uvážení různých kritérií)