pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

příklad: technologie PLC • elektrická rozvodná síť – silové rozvody ~230 V • podobné jako místní smyčky: využito je jen nejnižší frekvenční pásmo – 50 Hz • vyšší frekvence jsou „volné“ • technologie PLC – PowerLine Communications – existují, fungují, dají se nasadit • pro překlenutí poslední míle – v praxi neúspěšné, nepoužívá se • pro překlenutí „posledního metru“ (rozvody v bytě) – v praxi úspěšné • problém ad a): – lze realizovat, ale: • v každé zemi je to trochu jiné • celková přenosová kapacita je nízká • je to drahé /nevyplatí se • využití ad b) – v praxi běžně používané – lze nasadit „v bytě“, pro tvorbu sítě LAN • na rozvodech na stejné fázi • za bytovým elektroměrem • dosahované rychlosti až v řádu desítek či stovek Mbit/s