pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

příklad: (pevná) přístupová síť O2 • vybudovaná ještě v době monopolu – pro potřeby (pevné) telefonní sítě – celkem obsahuje asi 8 milionů         tzv. místních smyček • z toho méně než 2 miliony aktivní – skutečně využívané (2010) • maximální délka smyček: do 5 km • místní smyčky – tzv. metalická účastnická vedení • fakticky: kroucená dvoulinka – jsou tvořeny jednotlivými úseky vedení • mezi jednotlivými rozvaděči • struktura přístupové sítě: – hlavní rozvaděče • u telefonních ústředen – síťové rozvaděče • „po cestě“