pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

příklad: mobilní síť GSM • páteřní síť (NSS, core) – Network Switching Subsystem • subsystém sítě • funguje na principu přepojování okruhů – prvky páteřní sítě • MSC, Mobile Switching Center – telefonní ústředna • GMSC, Gateway MSC – brána do jiných sítí • přístupová síť (BSS, RAN) – Base Station Subsystem • subsystém základnových stanice – též: GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) • pro mobilní sítě 2. generace (GSM) – prvky přístupové sítě: – BTS, Base Transceiver Station • základnová převodní stanice – BSC, Base Station Controller • řadič základnových stanic • příklad (síť T-Mobile v  ČR) – 13x MSC – 150x BSC, 4500x BTS • přes 13 100 sektorů (buněk)