pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

poslední míle, první míle • první míle – jde o stejný úsek, ale „z pohledu zákazníka“ • pak jde o první úsek na cestě k poskytovateli • možné řešení „překlenutí“ – vybudování nové (pevné) přístupové sítě • velmi ekonomicky (i jinak) náročné …. – hlavně kvůli „zemním“ pracím, na které dnes jde až 85% všech nákladů • nejasné regulační aspekty – bezdrátové řešení – využití nějaké již existující infrastruktury • „překryvné“ přístupové sítě • poslední míle – je úsek mezi body POP (na páteřní sítí) a místy CP (místem výskytu zákazníka) – při pohledu poskytovatele ! • při pohledu z páteřní sítě – jde o poslední úsek na cestě k zákazníkovi – jde o vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů