pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

příklad: páteřní sítě Internetu • i celosvětový Internet má svou páteřní část (páteřní síť) – původně:  měl jen 1 páteřní síť • nejprve: zárodečný ARPANET, financovali vojáci (vojenská grantová agentura ARPA) • později: síť NSFNET, financovala civilní grantová agentura NSF (National Science Foundation) – později: více komerčních páteřních sítí • které  si vzájemně konkurují – dnes: soustava sítí tzv. Tier 1 providerů • propojených přes peeringové body IXP • i pro Internet jsou zapotřebí přístupové sítě – aby se uživatelé mohli napojit na své providery