pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

cílený L3 broadcast – připomenutí: (obyčejný, místní) L3 broadcast • šíří se v dané síti – v síti, kde se nachází jeho zdroj (odesilatel) • viz předchozí slide • další druh broadcastu (všesměrového vysílání): • cílený L3 broadcast (         L3 directed broadcast) • šíří se v zadané cílové síti – jiné, než je síť, ve které se nachází zdroj (odesilatel) • praktická realizace: – síťový paket je odeslán ze sítě svého odesilatele • je přenášen jako unicastový paket (v 1 exempláři) – síťový paket je postupně směrován (přenesen) do cílové sítě • stále jako unicastový paket (v 1 exempláři) • směrovače jej propouští (nezastavují, směrují) !!!! – v cílové síti se z něj stává (L3) broadcastový paket • a je doručen všem uzlům v cílové síti • je vložen do linkového rámce, který je rozeslán pomocí L2 broadcastu – příklad (TCP/IP): • IPv4 paket je odesílán na „cílenou broadcastovou IP adresu“ – ve formátu <N>:111…111 • kde N je síťová část adresy cílové sítě