pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

broadcast doména, L2 broadcast • připomenutí: – unicast: přenos k 1 příjemci • příjemcem je právě 1 uzel – multicast: přenos k N příjemcům • příjemcem je skupina uzlů, tzv. multicast(ová) skupina – broadcast (všesměrové vysílání): přenos ke všem uzlům • příjemce jsou všechny uzly v rámci určité oblasti – tzv. broadcast domény • broadcast doména – definice: oblast, v rámci které se šíří všesměrové vysílání / broadcast – v praxi: konkrétní síť • celek na úrovni síťové vrstvy (L3) – „to, co je propojeno pomocí mostů/ • existuje více druhů broadcastu (všesměrového vysílání) • L2 broadcast • vysílání linkových rámců, které mají jako cílovou adresu broadcastovou (linkovou) adresu – v Ethernetu: samé 1 • FF:FF:FF:FF:FF:FF • efekt: broadcast doménou je daná síť – síť, ve které se nachází odesilatel – jinými slovy: • mosty a přepínače propouští L2 broadcast • směrovače zastavují L2 broadcast