pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

rozdíly mezi přepínači a směrovači • přepínač (nebo most) – funguje na principu forward if not local • pokud nemá (pozitivní) informaci o tom, že linkový rámec může zastavit (filtrovat) – že je „lokální“ (v „příchozím“ segmentu) • pak jej předá dál (forwarduje) – pokud nemá k dispozici informace otom, kde se nachází příjemce, nemůže jít o cílené předávání • jen do příslušného cílového segmentu – ale musí jej předat do všech „odchozích“ segmentů • jde vlastně o záplavu/broadcast, kdy se přepínač chová jako opakovač – nevýhoda: • pokud cílový uzel neexistuje (nebo jen neodpovídá), přepínač se chová jako opakovač – rozesílá rámec na všechny strany • plýtvá přenosovou kapacitou • směrovač – funguje na principu forward if proven distant • síťový paket předává dál (forwarduje) pouze tehdy,  pokud má (pozitivní) informaci o tom, že je určen „vzdálenému“ uzlu – a současné „ví, kam jej poslat“ • jinak se síťovým paketem nedělá nic – musí jej zahodit • nedokáže jej zpracovat – výhoda: • pokud cílový uzel/cílová síť neexistuje, směrovač nic nepředává dál – neplýtvá přenosovou kapacitou