pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

rozdíly mezi přepínači a směrovači • přepínač (nebo most) – manipuluje s linkovými rámci • s těmi, které mu nejsou určeny – které „zachytává“ díky speciálnímu nastavení svého síťového rozhraní • tzv. promiskuitní režim – již nezkoumá „náklad“ linkových rámců • například IP pakety – rozhoduje se jen podle linkových adres • např. ethernetových adres – v odchozím směru odesílá „původní“ (nezměněné) linkové rámce • s “původními“ linkovými adresami – zde: A, B • směrovač – manipuluje s linkovými rámci • které jsou mu explicitně adresovány – zkoumá „náklad“ linkových rámců • „vybaluje“ z rámců síťové paketyazkoumá jejich obsah – zajímají ho síťové adresy, podle kterých se rozhoduje o dalším směru přenosu paketu (provádí směrování) • zde: X.A (odesilatel), Y.B (příjemce) – při odesílání síťových paketů je opět vkládá do linkových rámců • a odesílá na linkovou adresu příjemce (B)