pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

pohled koncových uzlů • na linkové vrstvě (L2) – koncový uzel si myslí, že má přímé spojení se všemi ostatními uzly • proto jim své rámce (na L2) posílá přímo – ve skutečnosti je zachytí most či přepínač a postará se o jejich předání • na síťové vrstvě (L3) – koncový uzel (A) musí být schopen poznat, zda se cílový uzel (B) nachází ve stejné síti jako on • pak mu odesílá přímo (fakticky na L2) – nebo zda se nachází v jiné síti • pak svá data pošle (na L2) směrovači – a očekává jejich doručení