pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

propojování na L1, L2 a L3 • na fyzické vrstvě (L1) – opakovače nejsou „viditelné“ • koncové uzly neví o existenci opakovačů – nemohou jim nic adresovat – opakovače propouští všesměrové vysílání • nedokáží vůbec poznat, že jde o broadcast – opakovače propouští kolize (v Ethernetu) • musí, protože nebufferují data – neukládají data do vyrovnávacích pamětí – opakovače mohou propojovat pouze segmenty se stejnou přenosovou rychlostí • stejnou            wire speed • na linkové vrstvě (L2) – mosty ani přepínače nejsou „viditelné! • koncové uzly neví o jejich existenci – nemohou jim nic adresovat – myslí si, že v rámci sítě mají propojení „každý s každým“ – mosty a přepínače propouští broadcast – nepropouští kolize (v Ethernetu) • protože již bufferují data – mohou propojovat segmenty s různou přenosovou rychlostí • protože již bufferují data • na síťové vrstvě (L3) – směrovače již jsou „viditelné“ • koncové uzly jim adresují své pakety – koncové uzly si musí uvědomovat rozdělení do sítí a existenci „jiných sítí“ (než té jejich) • musí dokázat rozlišit mezi uzlem „ve vlastní síti“ a uzlem „v jiné síti“ – koncové uzly se musí určitým způsobem podílet na směrování – směrovače nepropouští ani kolize (v Ethernetu) ani všesměrové vysílání (broadcast)