pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

ACL (Access Control List) • obecné označení pro „seznamy pravidel“, které specifikují konkrétní pravidla blokování či povolování – jsou určené hlavně pro firewally charakteru paketových filtrů – podle obsahu ACL se konkrétní paket buďto povolí (propustí), nebo zakáže (zastaví) • „standardní“ seznamy ACL – jejich pravidla se ptají pouze na to, odkud paket přichází • zabývají se pouze L3 adresou jeho odesilatele (zdrojovou IP adresou) – neptají je, kam síťový paket směřuje • paketové filtry, které používají tyto (standardní) seznamy ACL, by měly být umístěny co nejblíže cílovým uzlům • „rozšířené“ seznamy ACL – jejich pravidla se ptají i na další věci • např. na cílovou adresu, na číslo portu / druh služby,  transportní protokol atd. – mohou být dále podmíněné např. denní dobou • paketové filtry, které používají tyto (rozšířené) seznamy ACL, se obvykle umisťují co nejblíže ke zdroji provozu