pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

příklad: HTTP proxy brána • příklad praktického nasazení: – v DMZ je brána, fungující na úrovni aplikační vrstvy (L7): HTTP proxy brána • kvůli L7 je taková brána vždy „aplikačně závislá“ (specifická pro konkrétní aplikaci/službu) – zde pro WWW, resp. protokol HTTP – princip fungování: • WWW klient (browser) ve vnitřní síti pošle svůj požadavek (HTTP request) proxy bráně – jelikož ta nefunguje transparentně, musí být browser nastaven tak, aby „znal“ proxy bránu • a posílal příslušný požadavek proxy bráně, místo přímo cílovému serveru (to by neprošlo přes DMZ) • proxy brána sama vygeneruje vlastní požadavek na cílový server • proxy brána přijme odpověď cílového serveru • proxy brána odpoví (předá odpověď) browseru ve vnitřní síti