pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

DMZ: demilitarizovaná zóna • obvyklé řešení pro firewally, fungující na principu „vše je zakázáno, něco je povoleno“ – mezi vnější sítí a vnitřní sítí se vytvoří tzv. demilitarizovaná zóna (DMZ) • tato demilitarizovaná zóna není průchozí (není povolen žádný provoz „skrz“ DMZ) – povolen je pouze takový provoz, který začíná či končí uvnitř DMZ • tím je implementováno pravidlo „vše je zakázáno“ …. – do demilitarizované zóny se umístí „brány“, které předávají povolený provoz • brána kontroluje provoz: pokud je povolený, „pustí jej“ dál – ve skutečnosti (aby byl možný průchod „skrz“ DMZ) • příchozí provoz „končí“ na bráně uvnitř DMZ • odchozí provoz „začíná“ na bráně uvnitř DMZ