pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

princip fungování firewallů • firewally mohou využívat dva různé přístupy ke svému fungování • „vše je blokováno, ale něco je povoleno“ – nejprve: vše se zablokuje – následně: povolí se konkrétní „pozitivní“ výjimky • charakteru povolení • „vše je povoleno, ale něco je blokováno“ – nejprve: vše se nechá povolené – následně: zakáží se konkrétní „negativní“ výjimky • charakteru zákazu • otázky: – jak dosáhnout „zablokování všeho“ • tak, aby následně bylo možné specifikovat výjimky? – jak dosáhnout „zablokování něčeho“ • tak, aby vše ostatní mohlo řádně fungovat? – na jaké úrovni / jakou formou specifikovat výjimky?