pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

L4 a L7 přepínače • připomenutí: L3 přepínač – manipuluje se síťovými pakety – řídí se síťovými (L3) adresami • vedle toho existují také: – L4 přepínače (        L4 switch) • fungují na síťové (L3) vrstvě – manipulují se síťovými pakety • rozhodují se podle síťových (L3) adres ipodle transportních (L4) adres – v TCP/IP: dle IP adres i dle čísel portů – výhoda • dokáží rozlišovat různé druhy provozu (podle čísla portu) a „nakládat s nimi“ různě – např. směrovat požadavky na WWW servery jinak než DNS dotazy …. – L7 přepínače (         L7 switch) • fungují na síťové (L3) vrstvě – manipulují se síťovými pakety • rozhodují se podle síťových (L3) adres, podletransportních (L4) adres ataké podle aplikačních (L7) dat – v TCP/IP: (např.) dokáží vzít v úvahu, že • jde o požadavek na WWW server •dle portu č. 80 (L4 adresy) • jaké konkrétní URL je požadováno •dle obsahu požadavku GET  a dalších údajů na aplikační (L7) vrstvě